Innhold

01Status og utvikling

Vi må øke vår attraktivitet

Les mer

02Befolkningsutvikling

Ved inngangen til 2020 var det 242 546 registrerte nordlendinger

Les mer

03Arbeidsmarked

I løpet av 2019 ble det skapt 1 105 nye jobber

Les mer

04Omsetning

Nordland utgjør 5 prosent av fastlandsøkonomien i Norge

Les mer

05Eksport

I 2019 ble det eksportert varer fra Nordland for over 30 milliarder kroner

Les mer

06Lønnsomhet

I snitt har bedriftene i Nordland en driftsmargin på 10,1 prosent

Les mer

07Bærekraft

Nordland kommer dårligere ut enn landsgjennomsnittet

Les mer

08Utsiktene

Vi er forsiktige optimister for Nordlandsøkonomien i 2020

Utsiktene

09Korona

Slik påvirker koronakrisen Nordland

Korona