Innhold

01Status og utvikling

Aldri har Nordland stått overfor flere viktige valg når vi nærmer oss utgangen av dette tiåret.

Les mer

02Befolkningsutvikling

Ved inngangen til 2019 var det 243 479 registrerte nordlendinger.

Les mer

03Arbeidsmarked

Arbeidsledigheten fortsetter å synke, og nådde sitt laveste nivå i mai og juni 2018.

Les mer

04Omsetning

Nordlandsøkonomiens fenomenale 10-årige vekstperiode viser imidlertid tegn til å flate ut.

Les mer

05Eksport

I 2018 ble det eksportert varer fra Nordland for 28,8 milliarder kroner.

Les mer

06Lønnsomhet

I snitt har bedriftene i Nordland en driftsmargin på 9,8 prosent.

Les mer

07Næringsaktiviteter

Få innsikt i utvalgte næringer.

Les mer