PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

Styringsgruppens brev

Ta ut potensialet

Næringslivet i Nordland går godt. Vi kan se tilbake på et år med vekst i omsetning og verdiskaping. Samtidig venter vi at veksten vil avta noe i inneværende år, i tråd med utviklingen vi ser nasjonalt. Det er ingen dramatikk i dette. Det som er mer urovekkende er at vi ikke er gode nok til å tiltrekke oss, og holde på unge arbeidstakere. Arbeidsledigheten er rekordlav og vi står nå i en situasjon hvor tilgang på folk kan bli begrensende for ytterligere vekst i næringslivet. Betydningen av å ha et universitet i fylket har aldri vært større. Det er viktig at universitet har det nødvendige handlingsrommet for å tiltrekke seg studenter og utvikle arbeidskraft som næringslivet etterspør.

Vi har i mange år snakket om eldrebølgen, men det er i årene som kommer vi for alvor vil merke konsekvensene av endringen i befolkningssammensetningen. Det er mange gode eksempler på hvordan velferdsinnovasjon blir tatt i bruk i fylket, og vi må forsterke denne satsingen for å sikre god tjenesteproduksjon. Vi skal være et fylke hvor ny teknologi skal utvikles, testes og implementeres. Her må næringsliv og offentlig sektor søke samarbeid med ledende miljøer nasjonalt så vel som internasjonalt. Næringslivet i Nordland må også i større grad utnytte offentlige virkemidler for støtte til sitt offensive forsknings- og utviklingsarbeid.

Nordland et geografisk stort fylke, med spredt befolkning og næringsliv. Dette stiller store krav til samferdsel og infrastruktur for å sikre god kommunikasjon med resten av landet og verden for øvrig. Dette vil bli enda viktigere fremover, for å være et attraktivt fylke å bosette seg og drive bedrift i. Ferdigstillelse av store veiprosjekter gjør at vi nå blir mer sammenkoblet enn tidligere. Det blir lettere og tryggere å forflytte seg i fylket, og de enorme varestrømmene vi produserer kommer seg raskere fram til markedet. Det foreligger spennende planer for ytterligere utbygginger og utbedringer av vei, havn, bane og flyplasser. Disse må realiseres, for vi leverer varene, bokstavelig talt.

I dag er det ikke bare fysiske varer som forflytter seg over fylkets grenser. Vi trenger en større satsing på fiberutbygging i fylket. Det vil gi mulighet til å bygge ny og høyteknologisk industri i Nordland. Samtidig skjer det en rask teknologisk utvikling, her må vi henge med i utviklingen. Vi har store kraftressurser og mineralforekomster, kobler man dette med kompetansen som finnes i ett av landets fremste industrifylker, er grunnlaget godt for ny industriell virksomhet.

Vi har alle et ansvar for å synliggjøre for Norge og verden de mulighetene som finnes i Nordland. Dette gjelder potensielle arbeidstakere, næringsliv, investorer og myndigheter. Nordland har ressursene, men for å hente ut potensialet må det investeres, slik at vi kan gi enda større bidrag til den nasjonale økonomien. Vår verdiskaping er i stor grad basert på naturressurser som tilhører hele Norge, enten det er snakk om olje, gass, vannkraft, fisk eller mineraler. Vi etterspør derfor større investeringer fra nasjonale myndigheter, så vel som internasjonale investorer, for å kunne levere mye mer, til enda høyere verdi.

Vi har potensialet for betydelig økning av verdiskapingen i Norge – Invester i Nordland!

Styringsgruppen

Hanne Østerdal
Leder Styringsgruppen
Nærings-og utviklingssjef Nordland fylkeskommune

Liv Bente Kristoffersen
Banksjef DNB

Erlend Bullvåg
Prosjektleder Handelshøgskolen Nord universitet

Cathrine Stavnes
Fylkesdirektør NAV Nordland

Svenn Are Jenssen
Administrerende direktør Kunnskapsparken Bodø

Ole Hjartøy
Regiondirektør NHO Nordland

Monica Ahyee
Regiondirektør Innovasjon Norge, Nordland