PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

08 - Utsiktene

Rigget for mer vekst

2022 er året da pandemien forhåpentligvis slipper taket. Næringslivet og omgivelsene har endret seg mye de siste to årene, og i 2022 skal vi søke mot en ny normal for fremtidens Nordland. Den gode utviklingen fra 2021 fortsetter og det ventes vekst opp mot 6 prosent i bedriftens omsetning inneværende år. Men himmelen er ikke skyfri.

Mer dempet vekst i fastlandseksporten etter rekordår

Nordlands eksporterende bedrifter satte omsetningsrekord i 2021. Høy kapasitetsutnyttelse og svak vekst i produksjonen, kombinert med kraftig prisvekst forklarer utviklingen. Dette gjaldt for metaller, men også for sjømaten som eksporteres fra fylket. Det ventes mer balanse i tilbud og etterspørsel fremover, noe som gir langt svakere prisvekst enn i 2021. Produksjonsvolumene vil være tilnærmet uendret, og eksportverdien ventes å sette ny rekord i 2022. Eksportverdien fra Nordland er ventet å øke med 4 prosent i 2022.

Nordlandsøkonomien er veldig eksponert mot internasjonale konjunkturer, og både de kortsiktige og mer langsiktige makro- økonomiske konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina vil påvirke utviklingen. Russland er i svært liten grad en direkte handelspartner for Nordlandsbedrifter, så etterspørselen vil i begrenset grad påvirkes, men man har allerede sett utslag av krisen i valutakurser, renter og råvarepriser.

Norsk gass har blitt mer ettertraktet enn noensinne, og petroleumsinstallasjonene utenfor Nordlandskysten kommer til å sette omsetningsrekord i 2022. Nordlandssokkelen er koblet på den europeiske infrastrukturen for gass- distribusjon gjennom rørledningen Polarled.

Grønne vekstimpulser

Det er en betydelig leverandørindustri knyttet til fiskeri og havbruk, kraftforedlende industri, kraftproduksjon og petroleumssektoren. Etterspørselen fra de tradisjonelle kundene vil fortsatt være god,
men den viktigste driveren fremover vil være de grønne industri- etableringene som er i ferd med å materialisere seg. I takt med at prosjektene skyter fart, ventes det betydelige ringvirkninger i Nordland allerede i 2022.

Disse grønne investeringene vil også gi viktige impulser til bygg og anleggsnæringen i årene som kommer. Det er både eksisterende bedrifter som investerer for å redusere klimabelastning, i tillegg til en rekke spennende nyetableringer innen hydrogen, batteri og grønne teknologier. Øvrige investeringer i bygg og infrastruktur er ventet å være på et mer stabilt nivå, men satsinger innen landbasert oppdrett vil også bidra positivt. Økte byggevarekostnader og høy kapasitetsutnytting kan bidra til at planlagte investeringer utsettes, særlig i offentlig sektor. Det ven- tes også at etterspørselen fra private husholdninger vil falle noe som følge av at mange benyttet pandemien til å få gjennomført planlagt vedlikehold.

Forsiktig pengebruk

Varehandelen klarte seg godt gjennom pandemien, drevet av høyt konsum blant husholdningene. I 2022 er det mange faktorer som vil bremse befolkningens forbruk. Høye energipriser, renteoppgang og prisvekst på en rekke varer vil ta en større andel av den disponible inntekten.

Når prisveksten blir høyere enn lønnsveksten til innbyggerne(reallønnsnedgang) vil det merkes som lavere etterspørsel i varehandelen og i husholdningsrettet tjenesteyting. Forbruksveksten blir mindre og noe tilstramning er ikke så dramatisk for varehandelen som leverte tidenes resultater og styrket soliditeten under pandemien. Det er mer utfordrende for tjenesteyterne som i store deler av pandemien hadde lavere aktivitet enn normalt. Det ventes et lønnsoppgjør på minst 3,5 prosent.

Noe mer forutsigbarhet i reiselivet

Store deler av reiselivet i Nordland har vært hardt prøvet gjennom pandemien, men heldigvis reflekteres ikke dette i konkurstallene. Usikkerheten for 2022 er knyttet til i hvilken grad næringslivsmarkedet kommer tilbake. Etter to år med norgesferie er det forventet at Nordmenn igjen vil prioritere utenlandsreiser. Det ventes at utenlandske turister bare delvis klarer å kompensere for dette bortfallet. I sum ventes det en svak positiv utvikling i reiselivet som følge av mer forutsigbarhet for de reisende, og mindre sannsynlighet for bråe nedstengninger.

Nordland er attraktiv

Vi forventer at 2022 kan bli et godt år for Nordlandsbedriftene. Produktiviteten er høy og varene og tjenestene som produseres er etterspurt. Nordland er attraktiv. Dette kommer til syne gjennom de grønne industrietableringene som er under realisering, og hvordan disse tiltrekker seg høykompetent arbeidskraft fra langt utenfor landegrensene.

Oversikt over investeringer i Nordland