PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

05 - Eksport

Eksportrekord for Nordland

Etter et turbulent 2020 slo eksporten alle rekorder i 2021.

Foretak i Nordland eksporterte varer for over 38,4 milliarder kroner i 2021, en økning på 8,5 milliarder fra året før. Veksten var på utrolige 28,5 prosent. Til sammenligning var veksten i hele landet på 22 prosent.

Den solide veksten gjorde også at Nordland klatret til femteplass over fylker med størst eksportverdi av tradisjonelle varer, og på fjerdeplass hvis man ser utelukkende på eksport av sjømat.

For Nordland var det prisveksten på eksportvarer fra sjømat og kraftkrevende industri som ble dominerende. Prisveksten fortsatte også inn i 2022, og har bidratt til nye eksportrekorder for fylket.

Sjømat og metall kraftig opp

2021 ble et eventyrlig år for norsk sjømateksport, og det ble slått rekorder både i volum og verdi. Det er spesielt laks som har bidratt til veksten. Desember 2021 ble det notert den høyeste eksportverdien for laks noensinne. Også for makrell, sild, torsk og snøkrabbe ble det i løpet av året satt nye rekorder. Nordland eksporterte fisk for 20 milliarder kroner i 2021, en økning på 26 prosent. Ingen andre fylker har hatt tilsvarende vekst. Den høye veksten skyldes både volum- og prisvekst.

Enda høyere var eksportveksten for metall- og kjemiprodukter, som økte fra 11 milliarder kroner i 2020 til 15 milliarder kroner i 2021. All denne eksporten er knyttet til industrikommunene Vefsn, Rana, Meløy og Sørfold. Det var bare en svak vekst i produksjonen, så veksten i eksporten har nesten utelukkende kommet gjennom økte utsalgspriser. Spesielt har det vært høy prisvekst for mineraler og metaller innenfor gruve og foredlingsvirksomhet.

Utsiktene for 2022

Tidlig i 2022 er det fortsatt sterk etterspørsel etter produktene som eksporteres fra Nordland. Dette i kombinasjonen med at forstyrrelser i forsyningskjeder har drevet markedene til rekordnivåer. Det ventes imidlertid svakere prisutvikling fremover i tråd med at mange av disse markedsmessige forstyrrelsene løses. Nordlandsøkonomien er veldig eksponert mot internasjonale konjunkturer, og både de kortsiktige og mer langsiktige makroøkonomiske kon- sekvensene av Russlands invasjon av Ukraina kan bremse veksten i 2022. Russland er i svært liten grad en direkte handelspartner for Nordlandsbedrifter, så etterspørselen vil i begrenset grad påvirkes av sanksjoner. Utslagene vil mer sannsynlig komme fra svekkelse av internasjonale konjunkturer som følge av dyrere energi og økt usikkerhet. Krisen har allerede påvirket valutakurser,
renter og råvarepriser, men den langsiktige effekten har enda ikke kommet til syne.

Eksport av tradisjonelle varer fra Nordland (millioner NOK) (SSB)

Etter fallet i 2020 nådde eksportverdien nye høyder i 2021, og endte på rekordhøye 38,4 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på formidable 28,5 prosent.
Eksportverdien av fisk beløp seg til rett i overkant av 20 milliarder kroner i 2021, en vekst på 26 prosent fra året før. Også for metaller og kjemi økte eksportverdien kraftig med 32 prosent, og endte på 15 milliarder kroner. Prognosene for 2022 viser at eksportverdien nærmer seg 40 milliarder, med en vekst på 4 prosent.

Utvikling i eksportverdi fra Nordland 2012–2021, samt prognoser for 2022. Indeks hvor 2012 = 100 (SSB)

Gjennom de siste ti årene har utviklingen i den totale eksportverdien i Nordland vært høyere enn for landet som helhet. Det skyldes i stor grad den voldsomme veksten i verdien av eksportert fisk, men siste året har også veksten for metaller og kjemi vært betydelig. Prognosene for 2022 viser at eksporten vil øke i årene som kommer,
gitt at etterspørselen etter norske varer holder seg stabil. Veksten ligger an til å bli høyere for Nordland enn for landet som helhet.

Eksport av fisk i 2021 (millioner NOK) (SSB)

Nordland var det fjerde største eksportfylket når det gjaldt eksport av fisk, rett under Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestland. Eksportverdien for fisk passerte 20 milliarder kroner i Nordland, og videre prognoser tilsier at eksportverdien vil øke mer.

Endring i eksport av fisk fra 2020-2021 (SSB)

Fra 2020 til 2021 hadde Nordland den klart største veksten i landet for eksportverdi av fisk, med en økning på hele 26,2 prosent. De andre store sjømatfylkene hadde også vekst, men betydelig lavere sammenlignet med Nordland. Veksten skyldtes i stor grad økte priser og høyere eksportvolum. Lakseeksporten slo alle rekorder i 2021, og det var også en økning for makrell, sild og torsk.