PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

08 - Utsiktene

Boble eller bobler? Utsiktene for Nordland i 2019

Nordlandsøkonomien har lagt bak seg nok et godt år. Veksten har vært drevet av ekspansiv finanspolitikk, svak kronekurs, lav lønnsvekst og lave renter. Vi venter at veksten også vil fortsette i 2019, men med noe lavere takt enn vi har sett i 2018. Alt i alt har vi tro på at 2019 blir et godt år for næringslivet og innbyggerne i Nordland.

Fortsatt vekst i konsum

Næringslivet viser fortsatt optimisme, og kontaktene i det regionale nettverket til Norges Bank peker på forventninger om produksjonsvekst inn i 2019. Det betyr at vi forventer en omsetningsvekst på 2,8 prosent. Vårt anslag er at denne veksten vil fortsette gjennom året, men vil være noe svakere enn det vi har sett de siste årene. Samtidig venter vi god lønnsvekst. Dette kombinert med fortsatt lav arbeidsledighet gir utsikter til økt konsum. På den andre siden vil nok rentehevinger og prisvekst bidra til å dempe konsumet.

Hodejakt og hodebry

Arbeidsledigheten er nå så lav at det vil være utfordrende å få flere i jobb. Samtidig er arbeidsinnvandringen lav. Dette vil gjøre det mer utfordrende for vekstbedriftene å rekruttere den arbeidskraften de trenger. Næringslivet må i større grad konkurrere nasjonalt om arbeidskraften, og for å tiltrekke seg rett kompetanse må lønnsnivået i Nordland opp til nasjonalt nivå. Det er ikke bare konkurransen om arbeidskraften som næringslivet merker, -nasjonale og internasjonale leverandører ser oftere til nord etter oppdrag, og Nordlandsbedriftene må ta nødvendige grep for å kunne hevde seg i konkurransen.

Vil myndighetene trykke på gasspedalen?

Nordlandsøkonomien er i stor grad basert på produksjon basert på naturressurser, og fremtidig vekst vil derfor av henge av en aksept fra nasjonale og lokale myndigheter. Næringslivet i fylket har de siste årene vist at de tar sitt miljø- og bærekraftansvar på alvor. Dette har blant annet gitt positivt utslag for havbruksnæringen, som har fått aksept for vekst.

Det skal fortsatt investeres mye

Investeringer som gjennomføres av privat og offentlig nærings liv er en viktig drivkraft for den økonomiske utviklingen. For 2019 venter vi at det private næringslivet opprettholder sitt høye investeringsnivå. Samtidig kan offentlige investeringer falle noe, men da fra et høyt nivå. Heisekraner kommer til å være et vanlig syn både i bybildet, men også i våre sterke industriregioner. Det er ikke bare bygg og infrastruktur det skal investeres i. Vi ser at næringslivet har økt fokus på digitalisering, automatisering og robotisering. Dette vil legge til rette for økt bearbeiding, videreforedling og verdiskaping. Vi etterlyser imidlertid en digital investeringsstrategi der fiber står i sentrum.

La det svinge

Kronekursen har stor betydning for alle bedrifter som importerer eller eksporterer. Mot slutten av 2018 så vi en svekkelse av kronekursen, men vi venter at den vil styrke seg noe gjennom 2019. Her vil renteøkninger påvirke, men også utviklingen i oljeprisen. Usikkerheten rundt den økonomiske veksten internasjonalt har samtidig økt. Det skyldes særlig opptrappingen av handelskonflikter. Usikkerhet i verdensøkonomien vil raskt kunne gi utslag i den eksportorienterte delen av nærings livet. Det tar sjelden mange dager fra en viktig hendelse i verdens markedet gir utslag i produksjonstallene i Nordland. Det eksportrettede næringslivet har blitt mer robust, og produktiviteten er høy. Dette gjør oss mindre utsatt for kortsiktige svingninger i etterspørselen. Indeks Nordland ser frem til et godt 2019, verdt å feire med bobler.