Høydepunktene

Befolkning

• Totalt 240.190 personer i Nordland
• Nedgang på 155 fra 2020
• 1.100 færre unge i alderen 20-29 år
• 9 av 41 kommuner med vekst i befolkningen
• 71 prosent av innbyggerne bor i sentrumskommuner

Arbeidsmarked

• Totalt 117.991 sysselsatte i Nordland
• 1.981 nye jobber i 2021
• 1,7 prosent helt ledige
• Kvinnelig jobbskaping 1.154
• Mannlig jobbskaping 827

Omsetning

• Vekst på 10,6 prosent i 2021
• 201 milliarder kroner for Nordlandsbedriftene
• 61,7 milliarder kroner for underavdelingene
• Sterk oppgang i alle sektorer

Lønnsomhet og verdiskaping

• Driftsresultat på 20,1 milliarder kroner
• Verdiskaping på 61,8 milliarder kroner
• Driftsmargin på 10 prosent
• Sjømatsektoren mest lønnsom med 6,8 milliarder kroner i driftsresultat

Eksport

• 38,4 milliarder kroner i eksportverdi fra Nordland
• Opp 28,5 prosent sammenlignet med landssnitt på 22 prosent
• 20 milliarder i sjømateksport
• 15 milliarder i eksport av metaller og kjemi

Bærekraft

• 68,9 prosent i yrkesaktiv alder
• 2.000 nye bedrifter
• 10 prosent med lavinntekt
• Klimagassutslipp ned 6 prosent
• Snittforbruk på 8.900 kWh per innbygger i elektrisk strøm

Investeringer i Nordland

• 20,3 milliarder kroner i investeringer
• Vindmøller
• Hydrogen, batteri, nye energiformer
• Flyplassutbygginger
• Sjømat

Utsiktene for 2022

• Vekst i eksportverdi på 4 prosent
• Vekst i bedriftenes omsetning på 5,9 prosent
• Økte priser og høy kapasitetsutnyttelse
• Lønnsoppgjør på 3,5 prosent