PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Vi kan dele informasjon om hvordan du bruker våre sider med utvalgte annonsører og analytikere, slik at vi kan levere relevant og personlig annonsering. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på «Godta», samtykker du i bruken av slike teknologier.

Baner vei for grønt industrieventyr i Nordland

Da gründerne bak Freyr skulle finne en passende lokasjon for sin industrivirksomhet pekte alle pilene i retning av Mo i Rana. Snart starter produksjonen ved Norges første battericellefabrikk.

Freyr ble stiftet i 2018, men har en historie som strekker seg lengre tilbake i tid. I 2016 etablerte Peter Carlsson batterifabrikken Northvolts i Skellefteå i Sverige. Carlsson, som hadde solid industrierfaring fra blant annet Ericsson og Tesla, viste at det var mulig å få til batteriproduksjon også i denne delen av verden.

– Det ga inspirasjon til gründerne TorIvar Slettemoen og Torstein Dale Sjøtveit, forteller samfunnskontakt i Freyr; Marius Meisfjord Jøsevold.

– Det ble gjennomført en mulighetsstudie, og gjennomført samtaler med en rekke kompetansemiljø, blant annet Sintef, som mente at Mo ville være en egnet lokasjon for batteriproduksjon. Det sammenfalt med en studie som Arve Ulrik- sen, og Mo Industripark hadde laget på egenhånd. Utfallet ble en «perfect match», legger samfunnskontakten til.

Produksjonsstart i år

Etter dette har mye skjedd. I juli 2021 ble Freyr notert på New York-børsen, og hen- tet med det inn hundretalls millioner dollar i kapital. Planer er utarbeidet, og selskapet er nå i gang med å bygge en pilotfabrikk.

– Vi bygger en «Customer Qualification Plant», forteller Meisfjord Jøsevold. Det er en fabrikk, hvor vi utvikler batteriløsninger på oppdrag fra bestemte kunder. Fabrikken, som bygges i et eksisterende bygg på
kaia til Mo Industripark, skal etter planen starte produksjonen før året er omme.

– I tillegg lager vi layout for gigafabrikk, der vi skal ta en investeringsbeslutning i løpet av første halvår. Målet er å komme i gang med produksjon i 2023, men det forutsetter også et større kapitalbehov enn det vi har i dag.

Flere avtaler i havn

Selskapet har allerede i dag inngått avtaler med en rekke aktører om leveranser av battericeller.

– De fleste avtalene er knyttet til energilagring, for eksempel solceller og vind- parker, i tillegg til maritim sektor.

Industrikompetanse «et must»

Meisfjord Jøsevold mener det er mange faktorer som har spilt sammen for at Freyr har kommet dit selskapet er i dag.

– Vi traff en tidsånd, som handlet om det grønne skiftet. Parallelt så vi en hurtig omlegging i bilindustrien, der stadig flere el-biler kom på veiene. I tillegg skal vi ikke underslå at prosjekt- og industrikompetanse har vært viktig. Tidligere sa vi at vi hadde 150 års industrikompetanse i ledelsen, men nå har vi minst 250 års erfaring. Her på Mo er vi tilknyttet et industrimiljø med lang erfaring og betydelig kompetanse innenfor industriutvikling, og Rana kommune er nettopp tuftet på industri. Kommunen er derfor vant til å planlegge og tilrettelegge for industriutvikling, og har vært svært velvillige i denne prosessen.

– Framover vil tilgangen på mer fornybar kraft bli veldig viktig, legger han til.

Mange nye Ranværinger

Rana kommune, som i dag teller rundt 26.100 innbyggere, kan framover vente seg mange nye tilflyttere.

– Vi planlegger for 1.500 ansatte, og så er det selvsagt alle andre arbeidsplasser som vil komme i kjølvannet av vår etablering.

– Det finnes lite nøkkelkompetanse på battericelleteknologi i Norge i dag. Frem til nå har vi derfor hentet inn ekspertise fra Asia, og andre land der battericelleproduksjon er i gang. Etter hvert har vi tenkt å utdanne egne folk, og vi har derfor etablert samarbeid med Sintef og NTNU, og andre utdanningsinstitusjoner. I tillegg har vi i fellesskap med bla Fagskolen i Viken og fagskolene i Nordland, Innlandet og Hordaland bidratt til at det fra høsten er oppstart av en pilot på batterifagskoleutdanning. Utover dette trenger vi omtrent hele spekteret av ingeniørkompetanse, i tillegg til administrativt personell tilknyttet blant annet salg, HR og logistikk.

Selger «The Arctic Adventure»

Samfunnskontakten i Freyr medgir at ikke alt rekrutteringsarbeid er like enkelt.

– Vi er i en bransje i rask utvikling, der
de som har bransjekunnskapen kan velge og vrake jobber i hele verden. Da velger de kanskje ikke å flytte til «lille» Mo i Rana. Men for noen mennesker vil det være veldig attraktivt å komme nettopp hit, og vi henvender oss derfor spesielt til folk som vil oppleve «The Arctic Adventure». I det ligger det et tilbud om fantastiske naturopplevelser, som nordlys og midnattsol, men også den «nordiske modellen» som betyr gode og stabile arbeidsforhold, og gode opp- vekstforhold for barn og unge. Mange liker trygghet og frihet. Det er dem vi ønsker hit.

Foto: Freyr Battery