Nummer 14 – Årgang 2017
En rapport om utviklingen gjennom 2016 og utsiktene for 2017

Hvordan bruke Indeks Nordland

Hvordan bruke Indeks Nordland

Indeks Nordland sammenligner utviklingen i fylket og dets regioner med Norge. Rapporten er lagt opp slik at hovedpoengene først er oppsummert i faktaboksene på neste side, for så å utdypes i de påfølgende kapit­lene. I alle kapitler kan man sammenligne utviklingen mellom sektorer og regioner.

 

Du kan bruke Indeks Nordland til å:
– Få et innblikk i Nordland
– Inspirere til debatt
– Vise hvor Nordland er på vei
– Gi kunnskap om Nordland utenfor fylket
– Identifisere muligheter og utfordringer
– Lage målsettinger for egen bedrift

 

Indikatorene presenterer tallstørrelser ­eller indekser der utvikling sammenlignes med et fast tidspunkt. Tallene er sammenlignbare på tvers av fylker, overordnede bransjer og regioner. Referanseåret for indekser er i 2017 utgaven 2007. For Nordland var 2007 et meget sterkt år for og vekst ut over ­nivået det året, gir en god indikasjon fremgangen i forhold til høykonjunkturen vi hadde i 2007.

regionene-nordland